Ветеринарна клиника „М&Б“ e единственото ветеринарномедицинско лечебно заведение със статут на ветеринарна клиника в област Ямбол и повече от 20 години работи за утвърждаването на добрата ветеринарномедицинска практика.

Като част от фирма „М&Б-Янко Митев“, Ние притежаваме чувство за дълг към изграденото име на нашия основател и подхождаме с професионализъм към своите пациенти. Независимо от натрупания опит зад гърба ни, Ние продължаваме своя стремеж към самоосъвършенстване, като главната ни цел е да осигуряваме най-качествената здравна грижа за всяко животно, без да забравяме да му отдадем нужната любов и уважение.

Доктор Янко Митев създава фирмата ЕТ „М енд Б – Янко Митев“ през далечната 1995 година и е един от първите ветеринарни лекари, които развиват ветеринарната медицина за дребни животни на територията на област Ямбол. Фирмата разширява дейноста си с търговия и внос на ветеринарномедицински продукти,
както и отглеждане и развъждане на чистопородни овце и зайци.

Нашата клиника се намира на уютно място в центъра на град Ямбол, под сянката на характерните за града ни чинари.
Нашите специалисти ще посрещнат грижовно всяко животно прекрачило нашия праг и, докато то се аклиматизира към новата обстановка, с внимание ще изслушат тревожните стопани. Чакайки своя ред, клиентите ни имат възможност
за удобна почивка в чакалнята на клиниката, както и да разгледат множество артикули –
специализирани храни, лакомства, нашийници, дрехи, шампоани и много други.

В клиника „М&Б“ могат да бъдат проведени редица високоспециализирани изследвания, едно от които е ехографията. Това е широкоизползван безвреден метод за диагностика, който дава поглед на лекаря вътре в организма без да се налага животното да бъде упоявано.
Клиника „М&Б“ е единственото ветеринарномедицинско заведение в област Ямбол, което разполага с рентген и сертифициран специалист, способен да работи с него. Освен голямото количество информация, която той прави достъпна за лекуващите, лъчението му е минимално и не вреди на домашните любимци.
Освен поглед навътре, ветеринарният лекар трябва да е способен да вижда отвъд границите на възможното. Посредством микроскопския метод за изследване могат да се установят много недоуловими по друг начин изменения.
Каквото посееш, това и ще пожънеш. Чрез посяване на микроорганизми в петри лесно може да се установят причинителите на някои заболявания, а чрез антибиотикограми - тяхната резистентост към различни лекарствени средства.

Независимо от наличието на високоспециализирана апаратура и изрядна структурна база, нито една дейност не би била възможна без доверие в тези, с които работиш. Нашият екип се състои от искрени и сърдечни хора, които освен стремеж към подобряване на личностните си качества, никога не забравят или подценяват значението на задружноста и разбирателството в колегиалния колектив. Всеки ден Ние приветливо отваряме своите врати за Вас, с които се познаваме отдавна или тепърва ще се запознаем, и сме в готовност да откликнем на всяко Ваше допитване или зов за помощ.