„Човекът е най-висшето създание, но по негово собствено мнение.“

Д-р Янко Георгиев  
управител

  • 0889/ 85 72 93
Основа
Роден през 1973, завършва средното си образование в политехническа гимназия “Васил Левски“, гр. Ямбол. През 1998 завършва магистратура по специалноста ветеринарна медицина при Тракийски Университет, Стара Загора.
Практика
Професионалната си реализация започва като участъков лекар. От месец август 2000 работи във ветеринарна клиника „М&Б".
Професионални интереси
Професионалните му интереси включват хирургия на дребни животни и вътрешни болести по коне.

„Успехът не е финален. Провалът не е фатален. Онова, което е от значение, е куражът да продължиш!“
Уинстън Чърчил

Вет. техн. Теодора Тодорова

Основа
Родена през 1970, завършва средното си образование през 1989 в техникум по ветеринарна медицина „Иван Павлов“, гр. Стара Загора.
Практика
Започва работа през месец ноември 1989 в Държавна ветеринарна служба, гр. Кърджали. През периода 2001-2010 работи във ветеринарна аптека. От декември 2010 работи като ветеринарен техник в клиника „М&Б".

„Да си смел не означава да не се страхуваш, а да намериш начин да преодолеешстраха си.“

Д-р Пламен Парушев

  • 0887/ 24 10 99
Основа
Роден през 1990, завършва средното си образование в математическа гимназия “Атанас Радев“, гр. Ямбол. През 2009 записва висше обрование по специалноста ветеринарна медицина в Тракийски университет, Стара Загора. Дипломера се през 2015.
Практика
След успешното си дипломиране започва работа във ветеринарна клиника „М&Б“, град Ямбол като ветеринарен лекар.

Харесвам работата си. Разнообразието в нея и ежедневните предизвикателства ме зареждат и мотивират още по-силно. Не бих могъл да си представя да служа на по-добра кауза. Хуманният лекар лекува човека, а ветеринарният – човечеството.

Д-р Димо Вълчев

  • 0885/ 50 96 01
Основа
Роден на 17 януари 1991 в гр. Хасково. През 2010 завършва средното си образование в политехническа гимназия “Васил Левски”, гр. Ямбол. През 2016 завършва ветеринарномедицинското си образование в Тракийски университет, гр. Стара Загора.
Практика
През месец април 2016 започва работа във ветеринарна клиника „М&Б".
Професионални интереси
Професионалните му интереси са свързани с хирургия на дребните животни и болести по продуктивните животни.

„Никога не е късно за ново начало.“

Д-р Георги Василев

Основа
Роден на 26.09.1992, завършва професионална гимназия по ветеринарна медицин „Иван П. Павлов“, гр. Стара Загора през 2011. През 2017 се дипломира като ветеринарен лекар в Тракийски университет, Стара Загора.
Практика
От септември 2017 работи в клиника „М&Б“.

Тайната на успеха се крие в уважението към живота –
твоя, този даден на хората около теб и на пациентите ти.