Спешни състояния

От нашата практика сме научили, че според стопаните спешното състояние е всяко, което носи дискомфорт на домашния любимец и което променя неговото нормално поведение.

От медицинска гледна точка спешно е всяко състояние, което застрашава живота на домашния любимец и изисква незабавна лекарска помощ.

Спешните състояния възникват поради две групи заболявания: остри и хронични.
Острите спешни състояния възникват на мига и нерядко са неочаквани за стопанина събития. Към тях спадат:

  • Различните по естество тежки травми, съпроводени с обилно кървене, затруднено дишане и счупване на кости.
  • Алергичните реакции ( от храни, насекоми, влечуги и други).
  • Отравянията с различни химични вещества.

Спешни състояния могат да възникнат и в резултат на хронични заболявания, защото стопанинът не е потърсил медицинска помощ навреме и така е дал възможност на заболяването да се развие и застраши живота на неговия домашен любимец. Към тази група спадат заболяванията, които:

  • протичат с многократно повръщане и/или диария.
  • са изтощили организма до абсолютна крайност.

Раждането не е спешно състояние.
То е нормален физиологичен акт и в повечето случаи протича без проблеми.
Единствено при невъзможност на животното да роди по нормален начин и при необходимост от Цезарово сечение
състоянието придобива спешност.

Когато възникне спешен случай, не чакайте! Доведете животното си в клиниката незабавно!
При възможност, звъннете и на спешния ни телефон, за да сме подготвени да Ви посрещнем.